συναθροιζόμεθα

συναθροιζόμεθα
συναθροίζω
gather together
pres ind mp 1st pl
συναθροϊζόμεθα , συναθροίζω
gather together
pres ind mp 1st pl
συνᾱθροιζόμεθα , συναθροίζω
gather together
imperf ind mp 1st pl (attic doric aeolic)
συναθροίζω
gather together
pres ind mp 1st pl (attic doric aeolic)
συνᾱθροϊζόμεθα , συναθροίζω
gather together
imperf ind mp 1st pl (attic doric aeolic)
συναθροϊζόμεθα , συναθροίζω
gather together
pres ind mp 1st pl (attic doric aeolic)
συνᾱθροιζόμεθα , συναθροίζω
gather together
imperf ind mp 1st pl (doric aeolic)
συνᾱθροϊζόμεθα , συναθροίζω
gather together
imperf ind mp 1st pl (doric aeolic)
συναθροίζω
gather together
imperf ind mp 1st pl (homeric ionic)
συναθροϊζόμεθα , συναθροίζω
gather together
imperf ind mp 1st pl (homeric ionic)
συναθροίζω
gather together
imperf ind mp 1st pl (homeric ionic)
συναθροϊζόμεθα , συναθροίζω
gather together
imperf ind mp 1st pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”